Huurvoorwaarden Rollin' Concepts

* De verhuurder wordt geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en weer in te leveren. Rollin Concepts zal bij vertrek van het verhuurde foto’s maken en ook foto’s maken wanneer het verhuurde weer terug komt. 

* De (hoofd)huurder (en zijn medehuurder) heeft(hebben) kennisgenomen van deze huurvoorwaarden. 

* De huurder heeft de instructie gehoord van het verhuurde om deze te kunnen gebruiken. 

* Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie verplicht door middel van rijbewijs, ID-kaart of paspoort. 

* Huurder dient zich te houden aan de Nederlandse (verkeers)wet- en regelgeving. Men rijdt alleen op verharde wegen. Het is niet toegestaan met het verhuurde in het zand te komen. Het is verboden om het verhuurde te zwaar te beladen. Men is verplicht om verantwoord met het gehuurde om te gaan. Kosten naar aanleiding van oneigenlijk gebruik worden in rekening gebracht bij de huurder. 

* De huurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde en zal bij diefstal of schade (door derden) de schade volledig vergoeden. 

* Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of in onderhuur af te geven. 

* Verhuurder is altijd gerechtigd om het verhuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie. 

* De huurder dient het gehuurde te parkeren op een veilige zichtbare plaats en is verplicht het verhuurde op slot te zetten met bijgeleverde sloten. 

* Wanneer het gehuurde vroegtijdig wordt terug gebracht wordt, blijft de volledige huur gelden. Wanneer het gehuurde te laat wordt terug gebracht geldt een tarief van de huurkosten welke gelden op het verhuurde. 

* Annulering van het gehuurde kan tot 7 dagen van tevoren zonder kosten, tot 48 uur van tevoren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt geen restitutie gegeven.

* Bij een technisch defect, niet ten gevolge van een ongeval of oneigenlijk gebruik, zal de verhuurder zorg dragen voor reparatie ter plekke wanneer mogelijk of vervangend vervoer indien voorhanden. Dit geeft geen recht op restitutie (van een deel) van de huurprijs. Zelf of derden reparaties uitvoeren is verboden zonder toestemming van de verhuurder. 

* Het vervoer van het verhuurde is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar met een geldig rijbewijs, wat nodig is voor het verhuurde. 

* De huurder betaalt € 100,00 borg per verhuurde artikel. Dit wordt voor het tekenen van de huurovereenkomst per bank voldaan. Na de huurperiode, en bij geen schade, zal de borg binnen 48 uur weer worden teruggestort op de rekening waar de borg ook mee betaald is.